Huvinvointi tuottaa koulutus ja hyvinvointipalveluja yksityisille kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille.

Palveluideana on tuottaa helposti ja vaivattomasti asiantuntevaa ja kokemukseen perustuvaa tietoa ja taitoa ensiavusta ja hyvinvointia sekä terveyttä tukevasta JomonShindo-rentoutusvenyttelystä.

Tavoitteena on löytää helppo olo itsessä; löytää elämään hymyilevä ja positiivinen näkökulma, iloita elämisen helppoudesta ja vaivatto- muudesta, arvostaa hiljaisuutta ja hitautta - kohdata oman sydämen rohkeus.
Ensiapu- ja terveystiedon koulutus
Shindo rentoutusohjaajakoulutus
JomonShindo rentoutusviikonloppu- ohjelmapalvelu
JomonShindo rentoutusryhmät
JomonShindo hoidot
Vyöhyketerapia